در باره ما :

        درجستجوی آسمانی که آبی صافش بی کرانی حیات را به یادمان آورد. بلندای کوهها را که در انتظار گامهایمان صبوری میکردند دوست می داشتیم ، چرا که از فرازشان گستردگی و بی حصاری زیستن را خوب می فهمیدیم و به جان می چشیدیم.
افق گسترده شب کویر و انبوه ستارگانش را که می دیدیم، این سوال فراموش شده کودکی هامان از کوچه پس کوچه های ذهن سر بر می آورد که : جهان کجاست؟  آیا حیات همه آن مکانهایی است که آدمی شناخته و به آن سرک کشیده ؟
و خدا … چگونه در ذهن کوچک ما خواهد گنجید ؟
با همه این دلمشغولی ها جمع شدیم و امید بسته به همراهی یکدیگر قدم به راه گذاشتیم. به قرعه کاویان نام گرفتیم تا با گذشت روزها جستجوی افقهای روشن تر را از یاد نبریم. هر روز بر تعدادمان افزوده شد و به یاری یاران سنگینی کارها آسان گردید.
در سال ۱۳۸۶ فعالیتهای کوهنوردی در دو بخش بانوان و آقایان در هیئت کوهنوردی خراسان رضوی، بعنوان گروه به ثبت رسید و در سال ۱۳۹۱ نیز فعالیت خود را در قالب (باشگاه کوهنوردی کاویان مشهد) به مجوز اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد و تا به امروز صدها برنامه فصلی، در ارتفاعات استان و خارج استان را به سرانجام رسانده است. امید که همراهی یاران ، این حرکت فرهنگی ورزشی را قوت بخشیده و به سرانجام سزاوار نزدیک کند.