قله سماموس، کوهنوردی، کوهنوردی خراسان، کوهنوردی مشهد، گزارش برنامه سماموس، گزارش صعود، باشگاه کوهنوردی مشهد،باشگاه کوهنوردی کاویان

۱۳۹۶-۰۶-۲۱

گزارش برنامه صعود به قله سماموس ۱۵ تا ۱۸ شهریور ۹۶

برنامه صعود به قله سُماموس تاریخ اجرای برنامه: ۱۵ تا ۱۸ شهریور ۹۶ سرپرست و سرقدم برنامه: رضا سعیدی عقبداران : صالح حسنی، محسن اشراقی،سعید پیوندی امدادگر: […]