کوهنوردی مشهد،کوهنوردی خراسان،باشگاه کوهنوردی کاویان مشهد، باشگاه کوهنوردی مشهد، کوهنوردی، طبیعت گردی، جنگل های ماسال، ماسال، گیلان، جنگل پیمایی، طبیعت گیلان

۱۳۹۶-۰۴-۰۷

گزارش برنامه پیمایش جنگل های ماسال گیلان، مهرماه ۹۵

گزارش برنامه پیمایش جنگل های ماسال گیلان- ۱۹/۷/۹۵ سرپرست برنامه: آقای مجیدرضا وزیری   در تاریخ ۱۹/۰۷/۹۵ تعداد ۴۳ نفر از همنوردان کاویانی به وسیله یک دستگاه […]